elegIT Collo er et banebrytende alternativ for deg som ønsker å bruke funksjoner og tjenester for telefoni, chat, video og samhandling på en felles plattform.

Med lave månedspriser pr bruker, er dette et svært godt alternativ både til løsninger med tradisjonelle telefonsentraler installert hos kunden og til løsninger basert på mobiltelefoni.

Løsningen er basert på markedsledende Avaya IP Office, der du som kunde får tilgang til de tjenester som du ønsker – levert som en «skytjeneste». Skytjenesten er plassert på servere i Norge.

ColloTalk Basic

Dere beholder dagens telefonnummer, flyttet over på kostnadsbesparende IP-linjer. Brukere benytter valgfri enhet (pc/MAC/mobiltelefon/nettbrett) eller en kombinasjon av dette. Alle brukere får tilgang til telefoni, chat, videosamtale og samhandlingstjenester.

ColloTalk Advanced

Dette gir i tillegg fraværssystem, integrasjon mot kalender og pc-basert sentralbord Alle brukere kan legge inn og se hverandre sin tilstedeværelse, fravær kan også leses opp til innringer, de får da lest opp navn (norsk navn), fraværsårsak og tidspunkt når vedkommende er tilbake. Brukere kan også integreres med Skype for Business

ColloTalk Complete

For de kunder som ønsker et utvalg av fysiske telefoner, kan det leveres IP-telefoner fra helt enkle til avanserte varianter basert på Android nettbrett. Det kan også leveres adapter for gjenbruk av analoge telefoner, og det kan leveres apparater og høyttalere til intercom. Complete-pakken kan benyttes både til Basic og Advanced

 Fordeler med en slik løsning er blant annet:

  • Ansatte kommuniserer fra samme plattform på forskjellige enheter
  • Bruk telefoni, chat, video og andre samhandlingstjenester
  • Bruk ansatte sine smarttelefoner, ikke avhengig av en bestemt mobilleverandør
  • Ansatte får sitt eget jobbnummer, frigjør bruk av mobilnummer i fritid og ved fravær
  • Enkelt å gjøre endringer i antall brukere
  • Løsningen gir hvert enkelt firma sitt eget adskilte system i skyen
  • Vi tilbyr «hands-on» opplæring hos kundene
  • Oppfølging er uten kostnader