Avaya kampanje

For kunder som benytter Nortel Meridian og Avaya CS 1000 og Avaya Aura.

I forbindelse med at Avaya har en planlagt utfasing av sine tradisjonelle telefonsystem, har de også svært gunstige kampanjer for kunder som fortsatt ønsker Avaya-løsninger basert på enten Avaya Aura eller Avaya IP Office.

Det gis rabatter i størrelsesorden 80-100 % på lisenser og IP-telefoner. Merk at kampanjen også inkluderer kunder som benytter Avaya Aura CM på versjon 6 eller eldre.

Kontakt oss

Anerkjent løsning for lege- og tannlegekontor

Vi gir nye kunder (lege- og tannlegekontor) 15 % rabatt på utstyr og installasjon ut 2018.

elegIT tilbyr i samarbeid med Aperia ferdigsydde løsninger til lege- og tannlegekontor. Løsningene er basert på Avaya telefoni sammen med Aperia sin løsning for automatisk oppslag i pasientjournal når resepsjonen svarer innkommende samtaler. I løsningen finnes også kø- og stengebeskjeder som kan leses opp til innringer ved pauser i telefontiden, og utenom arbeidstid.

Vi kan også levere statistikkprogram som gir nyttig informasjon om trafikktopper, svartid og mer.

Kontakt oss

Test virtuelle møterom gratis

Vi setter opp virtuelle møterom som kundene kan teste gratis og uten forpliktelser i 30 dager.

Deltakere kan være fysisk tilstede på møterom, eller delta fra egen pc eller mobiltelefon. Kjør presentasjoner, ta opp møtet, ha med inntil 30 deltakere.

Test selv - så ser dere hvor enkelt det er å sende innkalling og logge seg og delta i møtet. Vi har løsninger som har tett integrasjon med Microsofts Skype for Business, der slike deltakere deltar direkte fra sin Skype klient.

Kontakt oss

Test Collo gratis den første måneden

Test elegIT Collo gratis i en hel måned

For de kunder som er i ferd med å se på nye løsninger, anbefaler vi å teste vår egen skyløsning. Vi bistår med all nødvendig konfigurasjon, samt opplæring. Merk at løsningen er et svært godt alternativ til mobile bedriftsløsninger, både økonomisk og ikke minst i forhold til muligheter for å tilpasse aktuelle tjenester til din bedrift.

Kontakt oss