Problemer med det trådløse nettet på arbeidsplassen?

Vi har løsninger for trådløse nettverk for alle, fra små kunder med få aksesspunkt til kunder som har løsninger over flere bygninger og geografiske områder.

Sikkerhet og best utnyttelse av kapasitet for overføring er andre momenter som er naturlig å ta med når vi snakker om trådløst nettverk.

Sikkerhet kan være beskyttelse mot at uvedkommende får tilgang eller kan «hacke» seg inn på det trådløse nettverket, og det er sikkerhet i form av at data er tilstrekkelig kryptert for å gjøre selve dataoverføringen utilgjengelig for utenforstående.

Eldre system tilbyr ikke samme grad av kontroll av applikasjoner eller muligheter for å monitorere hvordan trafikk fordeler seg. For å administrere det som er tilgjengelig av båndbredde, er det et godt tips å lage en liste av applikasjoner som en ikke ønsker at medarbeidere skal bruke eller at det skal være en mindre del av båndbredden reserveres til slike applikasjoner.

Strømmetjenester og store nedlastninger er typiske applikasjoner som tar godt av båndbredde. Ved å ha en politikk for hva som er tillatt, begrenset eller sperret på dette nivået, vil en ha mulighet til å styre datatrafikk på en slik måte at viktige forretningssystemer prioriteres.

Allerede kunde?

- vi svarer døgnet rundt!