Helse Møre og Romsdal

Vi har fra 2014 trinnvis installert Avaya Aura som telefoniplattform til Molde og Kristiansund sykehus. Løsningen består av ca 1 200 brukere i administrasjon og på avdelinger.

Vi har også serviceavtale med kunden på løsningen, denne avtalen gjelder også utover normal arbeidstid.

ROR-IKT

elegIT har levert Avaya Aura til Molde og Midsund kommune. Molde kommune har også en del Avaya CS 1000 installert og vi har ansvar for service på begge systemene.

Molde Brann- og redningsvesen

Molde Brann- og redningsvesen er knyttet til Molde Kommune sin Avaya Aura plattform. Løsningen er integrert mot vaktsentralen hos kunden. Vaktsentralen er i døgndrift og tar imot trygghetsalarmer, alarmer fra industribedrifter og har svartjeneste for Istad etter arbeidstid.

elegIT har også levert intercomsystemet på Brannstasjonen basert på Zenitel IP-basert utstyr knyttet opp mot Avaya Aura.

Thon Hotell Vårsøg

Thon Hotell Vårsøg i Surnadal benytter seg av en Avaya IP Office telefonløsning med Avaya IP-telefoner i administrasjonen og på gjesterom.

Vi har i 2018 også levert løsningen for trådløst nettverk til gjester og ansatte basert på Extreme Network aksesspunkt med det anerkjente WiNG operativsystemet.

Quality Hotell Alexandra

Vi har serviceavtale på kundens Avaya CS 1000 telefonsystem og drifter og overvåker systemet for å være i forkant dersom det oppstår hendelser. Serviceavtalen gir prioritert tilgang kompetanse og til vårt lokale reservedelslager, noe som gir kunden en sikkerhet om at eventuelle feil og problemer som måtte oppstå, blir rettet raskt.

Lanullva

Lanullva as på Lyngstad har Avaya IP Office telefonløsning levert av oss. Trådløse Avaya telefoner er med på å gi tilgang til bedriftens kunder i områder utenfor god dekning for mobiltelefon.

Legekontoret Molde Brygge

Som lokalt og travelt legekontor har denne kunden lagt vekt på effektiv samtalebehandling og faste åpningstider. Vi oppgraderer i disse dager systemet for å benytte IP-baserte eksterne linjer, samt en løsning for automatisk oppslag i pasientjournaler for ansatte i resepsjonen som svarer telefonhenvendelser.

Automatikk for stenging og åpning av telefon i telefontiden, er også på plass.

«Vi er meget godt fornøyd med løsningene for telefoni og trådløst nettverk elegIT har installert hos oss!»

– Ole Erik Bævre, driftssjef Thon Hotel Surnadal